Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Wydawana przez Urząd Miasta Katowice "Kronika Katowicka", numer świąteczny, w całości została poświęcona Słudze Bożemu ks. Janowi Masze. 
Wśród tekstów:
* "Gniazdo" - rozmowa z Małgorzatą Kozak, siostrzenicą ks. Machy;
* "Jan Macha. Ksiądz" - rozmowa z Ewą Koj, prokuratorem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Gazeta jest rozprowadzana bezpłatnie przez Regionalne Centrum Informacji Turystycznej