Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
W wydanym w grudniu 2020 roku w Katowicach "Śpiewniku kościelnym" znaleźć możemy nuty do wezwania ku czci błogosławionego ks. Jana Machy. Ponadto redaktorzy w krótkiej notce o dziejach Księgarni Św. Jacka napisali tak: "W okresie okupacji działalność Księgarni splotła się także z losami sługi Bożego ks. Jana Machy, który został aresztowany niedługo po tym, gdy z ówczesnej Katholische-buchdruckerei und Verlags (ale w świadomości lokalnej funkcjonującej jako Księgarnia i Drukarnia Katolicka, odebrał zamówione wcześniej katechizmy (Katholischer Katechismus für das Bistum Kattowitz), które miały stanowić pomoc w nauce religii. W swoich listach więziennych wymieniał Księgarnię, prosząc rodzinę o uregulowanie rachunku za katechizmy".